Revision

Revision är ett bra sätt att kvalitetssäkra ditt företag och ger en garantistämpel att lita på, för alla typer av intressenter.

Vi arbetar gärna nära ägare och anställda i verksamheten för att snabbt få insyn och lära oss om de specifika förutsättningar som gäller för just ert företag. Med god insyn i företagets verksamhet och rutiner, har vi som revisorer inte bara bättre möjlighet att revidera mer effektivt, utan även större möjligheter att ge råd och vägledning baserat på just er verklighet. Vi ser till att företaget får goda råd inom redovisning, skatt och juridik. Vi kvalitetssäkrar den externa bilden av företaget vilket minskar riskerna för ägaren och ledningen och skapar en trygghet i företagandet.

iPhone

Modern revision med 30 års erfarenhet

LARS KARLSSON
Auktoriserad Revisor

Tel: 0733-18 01 18
lars.karlsson@ektaab.se